Registrace nových klientů

Pro registraci online stačí vyplnit a odeslat tento formulář (viz níže). Poté Vám zavoláme na Vámi uvedené kontaktní telefonní číslo, abychom Vás objednali na konkrétní termín pro vstupní preventivní prohlídku, která je vždy součástí registrace.

Zároveň Vás prosíme, abyste při vstupní registrační prohlídce přinesli sebou pokud možno veškerou relevantní zdravotní dokumentaci.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.


Pouze pokud je relevantní.

Pokud jste zaměstnaný/á, prosíme o tyto údaje:

Registrace

Často kladené dotazy

Otázka: Jakým způsobem se u Vás mohu zaregistrovat?
Odpověď: První možností je registrace pomocí on-line registračního formuláře na našich webových stránkách. Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat k dohodnutí vstupní prohlídky při které se také dořeší formality ohledně registrace.
Druhou možností je přímo se s námi telefonicky spojit a objednat se na vstupní prohlídku, kde proběhne vše potřebné.

Otázka: Je možné se registrovat u praktického lékaře, jehož ordinace není v místě mého trvalého bydliště?
Odpověď: Možné to samozřejmě je. Dnes existuje svobodná volba lékaře, takže teoreticky by se pacient z Aše mohl registrovat i u lékaře třeba v Brně. Je pouze nutné se s novým lékařem domluvit, zda má ještě volnou kapacitu. Dalším problémem by mohla být návštěvní služba v domácnosti pacienta . Lékař těžko může zavázat k návštěvě na druhé straně republiky, v případě že ano, mohl by požadovat finanční úhradu za náklady a potřebný čas.

Otázka: Co to znamená registrující lékař?

Odpověď:Je to praktický lékař, u kterého jste zaregistrováni, který se o Vás stará a průběžně sleduje Váš zdravotní stav.

Otázka: Od kdy se mohu registrovat u praktického lékaře pro dospělé?

Odpověď:U praktika pro dospělé se můžete registrovat již od svých dokončených 14 let věku.

Otázka: Mohou se u mého lékaře registrovat i členové mé rodiny a moji blízcí?

Odpověď: Jistě, dokonce je pro lékaře výhodnější znát i členy vaší rodiny, vaše domácí i pracovní prostředí. To vše pro Vás znamená cílenou, přesnější a dokonalejší péči ze strany Vašeho lékaře.

Otázka: Jsem již registrován u praktického lékaře v místě bydliště, je možné navštěvovat i Vaši ordinaci?

Odpověď: Nebylo by kolegiální zasahovat do léčby a péče, kterou Vám poskytuje lékař v místě Vašeho bydliště. Je pouze na Vás, zda se rozhodnete pro péči v ordinaci, kterou si vyberete.

Otázka: Co musím udělat, abych změnil svého stávajícího lékaře?

Odpověď: Téměř nic. Navštívíte svého nově vybraného lékaře, nejlépe po dohodě s Vaším stávajícím lékařem. V jeho ordinaci pak proběhnou nezbytné procedury. Jde o vyplnění registračního listu, který si Váš nový lékař pořídí od Vaší zdravotní pojišt'ovny. Další postup pak záleží na Vaší dohodě s lékařem. Bylo by správné v této fázi projít tzv. vstupní prohlídkou u Vašeho nového lékaře.