Typy prováděných vyšetření

CRP – C REAKTIVNÍ PROTEIN

Co je to?

Jedná se o jednoduchý test, kterým lékař provádí analýzu hladiny CRP z krevního vzorku. C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu. 
Vyšetření CRP je proto považováno za nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích západního světa a to od úrovně praktického lékaře až po vysoce specializovaná pracoviště.
Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko pružnější.

Důvody k vyšetření

Používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání zánětem a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky. 

Průběh vyšetření

Pro získání vzorku je nutné provést odběr kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Podle výsledné hodnoty lékař určí další strategii léčby. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do několika minut.

FOB TEST

Co je to?

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí všechny  pojišťovny od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let je možné buď pokračovat v kontrolách tímto testem každé dva roky, nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva). Kolonoskopie se provede vždy i u pacientů, u kterých je výsledek testu na okultní krvácení pozitivní (tzn. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení). Mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření

Během vstupní či preventivní periodické prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Test skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě před i po provedení testu.Po vykonání testu nutné přinést do 4 dnů, tzn. provedete-li v pondělí, do pátku nutné dodat zpět.

MĚŘENÍ INR

Co je INR?

INR se používá k monitorování léčby léky jako je Warfarin. Mezinárodní označení pro tyto testy je INR (International Normalized Ratio).

Podávání léku Warfarin musí být spojeno s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedena správně a bezpečně. 

Důvody k vyšetření

Jediným důvodem je kontrola pacientů, kteří se léčí lékem Warfarin. Na začátku léčby, než dojde k nastavení stabilní hladiny léku, je INR prováděno častěji. Po nastavení stabilní hladiny pak obvykle v intervalu 4 týdnů.

Průběh vyšetření

Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek a navrhne další léčbu Warfarinem.

GLUKOMETR

Co je to?

Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi. 

Důvody k vyšetření

Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.

Průběh vyšetření 

Kapku krve získáme obvykle z prstu ruky. Místo odběru kapky krve nedesinfikujeme, ideální je před vyšetřením omytí teplou vodou a mýdlem. Vpich je povrchní, nevytvoří se nám modřinka. Většina lidí soudí, že takový vpich skoro nebolí, podobá se spíš malému štípnutí. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek. 
PULSNÍ OXYMETR

Co je to?

Pulsní oxymetr je malý přenosný přístroj pro měření 1/ tepové frekvence a 2/ nasycení krve kyslíkem.

1/ teptová frekvence neboli puls, tep

Vzniká kolísáním obsahu krve v tepnách vlivem srdeční činnosti. Puls je charakterizován četností (frekvencí), pravidelností, apod. Menší četnost tepů je projevem pomalejší srdeční činnosti, větší četnost tepů projevem zrychlené srdeční činnosti. Normální tepová frekvence člověka je standardně 60-90 pulsů za minutu. Tento parametr dokáže Pulsní oxymetr spolehlivě změřit.

2/ Nasycení krve kyslíkem

Při zjišťování saturace metodou pulsní oxymetrie je normální hodnota 95-98 %(nasycení krve kyslíkem).

Důvody k vyšetření

Náhlé změny zdravotního stavu pacientů, zejména při poruchách tepové frekvence(poruch srdečního rytmu) a náhlých poruchách a potížích s dýcháním (dušnost, nedostatek dechu).

Průběh vyšetření

Probíhá nebolestivým vložením prstu (části těla) do přístroje.